Dynamisch aankoop systeem (DAS)

Dynamisch aankoop systeem (DAS)

Een dynamisch aankoopsysteem is een elektronisch aankoopsysteem. Hierbij worden percelen vrijgesteld ( bijvoorbeeld perceel trainingsbureaus ) met een looptijd van maximaal 4 jaar waarvoor ondernemers zich kunnen inschrijven.  Tijdens de vastgestelde looptijd kunnen ondernemers die aan de selectiecriteria voldoen en een indicatieve inschrijving hebben gedaan, offreren op een specifieke opdrachten binnen het perceel. 


de voordelen op een rij

Kostenbesparing

Onze ervaring leert dat aanbestedende diensten die op elektronisch aanbesteden zijn overgestapt 5 à 20% besparen. Door foutreductie & procesoptimalisatie wordt de initiële investering snel terugverdiend.

Grip op het proces

Door het digitale karakter van de aanbesteding kunnen aanbestedende diensten eenvoudig de eisen en criteria opstellen, beoordelen en de opdracht aan de winnende ondernemer gunnen. Eenvoudig wordt de aankondiging van een gegunde opdracht gepubliceerd. Het dossier is compleet en kan gearchiveerd worden. Transparant en eenvoudig te gebruiken voor alle belanghebbenden. Hierdoor is de kans op fouten in de aanbesteding een stuk kleiner.

controle op leveranciers

Op een professionele manier beheren van je leverancierslijsten. Selecteer de juiste leveranciers die voldoen aan de gestelde criteria en zorg daarmee voor de economisch meest voordelige inschrijvingen. Geef ook regionale en kleinere ondernemers de kans om overheidsopdrachten te verwerven.

inzicht op lopende contracten

Met contract management wordt duidelijk wie in uw organisatie voor welk contract verantwoordelijk is, met welke leveranciers u contracten heeft, wat de waarde is en wanneer de contracten aflopen. Stel signaleringen in, beheer contractdocumenten, evalueer en koppel alle relevante data. 

Gemakkelijke templates

Kennis, zoals u heeft toegepast in tenders, kan eenvoudig opgeslagen worden als template en hergebruikt worden in andere projecten. Dit bespaart tijd en draagt bij aan een uniforme en efficiënte werkwijze.

Haike Spek
0643005515
haike@poolz.nl

Meer weten? Neem contact met ons op....

[contact-form-7 id="4" title="Contactformulier 1"]