Inhuur flexpersoneel

inhuur marktplaats

De inhuur marktplaats is een zeer geschikte methode om de externe inhuur van een organisaties optimaal te ondersteunen. De Marktplaats brengt de inhuuropdrachten en leveranciers bij elkaar om tot de beste match te komen. Het volledig digitale proces leidt tot verschillende voordelen voor de betreffende organisatie. 


De voordelen op een rij

Kosten besparing

De implementatie van de Marktplaats levert een significante kostenbesparing op in de totale inhuur van externe consultants/leveranciers. Grote overheidsinstanties, besparen gemakkelijk miljoenen per jaar door implementatie van de Marktplaats.

Grip op het proces

De Marktplaats geeft organisaties de garantie dat het proces van inhuur van externen rechtmatig verloopt. Consequent de verschillende stappen in het proces doorlopen aan de hand van eenvoudige templates met autorisatie voor de betrokkenen verantwoordelijke personen. 

controle op leveranciers

Met de marktplaats heeft een organisatie een instrument om mantelcontracten te implementeren en te honoreren. Gericht kunnen uitvragen naar voorkeursleveranciers en het beheren van specifieke leveranciers voor specifieke inhuur uitvragen.

inzicht op lopende contracten

Het inhuren via de Marktplaats leidt tot eenduidige contracten. In een helder overzicht worden specifieke gegevens van lopende contracten. Hierdoor kan tijdig gereageerd worden bij het aflopen van contracten of bij ontbreken van verplichte documenten.  

Gemakkelijke templates

Het uitvragen van inhuuropdrachten gebeurt aan de hand van een eenvoudige workflow. Binnen deze workflow worden templates gebruikt die organisatie specifiek worden ingericht. Hierdoor wordt het proces volledig op maat gemaakt. 

overzichtelijke rapportages

De Marktplaats geeft niet alleen grip op het proces maar geeft ook de mogelijkheid om te kunnen rapporteren over de externe inhuur. In heldere overzichten geven: Aantallen, tarieven, verplichtingen e.d, de benodigde inzichten waarop beleid kan worden geformuleerd.  

Haike Spek
0643005515
haike@poolz.nl

Meer weten? Neem contact met ons op....

[contact-form-7 id="4" title="Contactformulier 1"]