Nieuws

InhuurNoord vernieuwd

Vorige week is de website van InhuurNoord volledig vernieuwd.
De nieuwe inhuurportal gaat gepaard met een nieuw aanbod voor opdrachtgevers.
Vanaf nu is het mogelijk om op basis van losse inhuur opdrachten deel te nemen aan InhuurNoord. Voor opdrachtgevers binnen de overheid is het daardoor mogelijk direct in te huren via een kant en klaar DAS systeem. Maar ook voor direct opdrachtgevers buiten de overheid is de portal nu beschikbaar. Hiermee bereiken ze meer dan 4000 ingeschreven leveranciers van personeel binnen de regio. Dit zijn de bekende grote leveranciers aangevuld met een uitgebreid bestand van zzp’ers.

Naast de reeds bestaande functionaliteit is ook de nieuwe contractmanagementmodule toegevoegd. Deze biedt opdrachtgevers de mogelijkheid een overzicht te creëren van lopende contracten inclusief alle documenten die horen bij de inhuur. Via ons alert systeem krijgen opdrachtgevers automatisch bericht als contracten aflopen of documenten dreigen te verlopen.
Hiermee kan op eenvoudige wijze inhuurrisico’s worden beperkt.

Indien gewenst is het mogelijk de volledige inhuuropdracht uit te besteden aan InhuurNoord. Wij nemen dan het gehele proces van uitvraag tot inhuur over.

ProjectBuiten van start ….

Sinds een aantal maanden is ProjectBuiten online.
Project Buiten is een gezamenlijk initiatief van hogescholen en Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo. Binnen een aparte omgeving kunnen hogescholen hier een hun projectopdrachten en meeloopstages plaatsen. De projecten bieden medewerkers van hogescholen de kans om buiten hun eigen organisatie om ervaring op te doen of kennis te delen.
Vanuit Poolz ondersteunen we dit project met onze backoffice voor het plaatsen van opdrachten.

Werken in Friesland kiest met een DAS voor rechtmatige inhuur van externen

Ook WerkeninFriesland.nl is de afgelopen maanden overgestapt naar een Dynamisch Aankoop Systeem voor de inhuur van externen. Ruim voor de zomer kondigde de Stichting Werken in Friesland, waar alle gemeenten, provincie en waterschap toe behoren, aan dat de inhuur van externen voortaan via de DAS gebeurt. Leveranciers en zzp-ers kunnen vanaf die tijd inschrijven voor de 16 verschillende DAS Categorieen. Vanaf september kunnen alle ruim 40 aangesloten organisaties hun externe opdrachten op een rechtmatige manier publiceren op werkeninfriesland.nl. Op deze manier ondersteunen wij onze organisaties om rechtmatig en toekomstbestendig in te huren, aldus de Stichting Werken in Friesland.

Inhuuroverijssel online

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de inrichting en oplevering van het inhuur platform voor de provincie Overijssel.
De province heeft gekozen voor het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) voor een groot aantal van haar percelen:

Facilitair
Financieel
Communicatie
Interim Management
Projectmanagement
HRM
Vergunningverlening en Handhaving
Juridisch
Beleid
ICT
Grond- Weg- en Waterbouw
Specialistische functies

Registratie is mogelijk via: http://www.werkenbijoverijssel.nl/inhuur/

Inhuur Gelderland stapt over op DAS (Dynamisch Aankoop Systeem)

Alle ruim 70 aangesloten organisaties zijn begin juni overgestapt op het Dynamisch Aankoop Systeem om de inhuur van externen om een rechtmatige manier te laten plaatsvinden. In navolging van een aantal ander overheidsorganisaties heeft de overkoepelende stichting het mogelijk gemaakt om alle deelnemers te faciliteren in hun eigen inhuur proces en tegelijkertijd leveranciers te accepteren voor het collectief van alle deelnemende organisaties.

Politie als eerste succesvol naar Dynamisch Aankoop Systeem (DAS)

De landelijke politie die de afgelopen 3 jaar gebruik maakte van de inhuur marktplaats is op 18 april overgestapt naar een DAS systeem. Na een zorgvuldig veranderingstraject dat eind 2015 werd ingezet was men op 18 maart klaar om het DAS systeem in gebruik te nemen. Precies de benodigde periode om verzoeken van leveranciers te beoordelen en toe te laten alvorens vanaf 18 april conform de nieuwe aanbestedingswet de inhuur van externen te organiseren. “Een goed verlopen traject waarbij de Landelijke Politie zijn verantwoordelijkheid neemt als het gaat om rechtmatige inhuur” aldus een tevreden projectleider van de Landelijke Politie

Dashboard Data Science Jobs

Data Science is een snel groeiend vakgebied met nu al een groot te kort aan gekwalificeerd personeel. tilburguniversityMede daarom zijn de Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven een Graduate School in Data Science ( GSDS ) gestart.

Om meer zicht te krijgen op het vakgebied en de arbeidsmarktontwikkelingen bouwde wij een overzichtelijk dashboard met regionale gegevens. Het dashboard is openbaar te bekijken.

 

DSjobs Dashboard >>

Umcg lanceert interne arbeidsmarkt

Deze zomer heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen een interne arbeidsmarktplaats gelanceerd.
Het uitwisselen van interne medewerkers voor korte termijn opdrachten is een uitdaging in een complexe omgeving als een academisch ziekenhuis. Poolz ondersteunt dit geraffineerde spel middels de ver doorontwikkelde mobiliteitsoplossing.
Hiermee is het UMCG in staat om de komende jaren medewerkers flexibel in te zetten en op die manier ook ontwikkelperspectief te geven..
UMCG was reeds bekend met de inhuurmodule van Poolz en heeft nu ook gekozen voor de mobiliteitsoplossing van Poolz.

Poolz ontwikkelt eerste HR analytics applicatie

Poolz is als kennispartner van de Universiteit Tilburg gevraagd om een HR analytics applicatie te ontwikkelen om in- door- en uitstroom van medewerkers inzichtelijk te maken.We creëren daarmee inzicht in stromen van vaardigheden en talent. Hiermee zet Poolz de eerste stap naar een strategisch kennispartner op het gebied van HR.

De eerste versie van het product richt zich op de vraag:”Uitstroom : Waar ging ons personeel naartoe? Welke vaardigheden/ kennis verloor de organisatie?”.
De applicatie verschaft inzicht in vaardigheden en kennisgebieden die medewerkers mobiel en duurzaam inzetbaar maken.

De ontwikkeling van het product richt zich in eerste instantie op een solide datamodel en rapportages. Vervolgens zullen predictieve modellen worden toegevoegd.

Nijmegen kiest Poolz voor pilot inkoop diensten

De gemeente Nijmegen heeft voor haar pilot inkoop van diensten voor het werkbedrijf gekozen voor Poolz om de digitale ondersteuning te realiseren. Met name de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie heeft de doorslag gegeven in het keuzetraject. Met deze ontwikkeling zet ook Poolz weer een volgende stap in het optimaliseren van de inkoop applicaties.