Nieuws

Politie als eerste succesvol naar Dynamisch Aankoop Systeem (DAS)

De landelijke politie die de afgelopen 3 jaar gebruik maakte van de inhuur marktplaats is op 18 april overgestapt naar een DAS systeem. Na een zorgvuldig veranderingstraject dat eind 2015 werd ingezet was men op 18 maart klaar om het DAS systeem in gebruik te nemen. Precies de benodigde periode om verzoeken van leveranciers te beoordelen en toe te laten alvorens vanaf 18 april conform de nieuwe aanbestedingswet de inhuur van externen te organiseren. “Een goed verlopen traject waarbij de Landelijke Politie zijn verantwoordelijkheid neemt als het gaat om rechtmatige inhuur” aldus een tevreden projectleider van de Landelijke Politie